istraživački tim

Istraživački tim

Članovi istraživačke skupine:

   HGI

  • dr. sc. Kosta Urumović,
  • dr. sc. Staša Borović,
  • dr. sc. Jasmina Lukač Reberski,
  • Jasmina Martinčević Lazar, poslijedoktorand
   Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • dr. sc. Vedran Rubinić,
  • dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
   Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • dr.sc. Ivica Pavičić
   Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

  • dr. sc. Tamara Dadić

 

Pratite nas na: