Vijesti

Pokusna polja

U sklopu projekta će se na odabranim lokacijama postaviti pokusna polja. Predviđeno je na svakom polju izvesti istraživačku bušotinu, pedološki raskop te postavljanje meteoroloških stanica, lizimetara i soil water samplera, koji će omogućiti kontinuirano opažanje meteoroloških i pedoloških uvjeta. Kod odabira mikrolokacija bilo je važno da se  one nalaze na geološki i pedološki  karakterističnim lokacijama za svako pojedino istraživano područje, kao i da budu na čuvanim terenima. Nakon razmatranja mogućih rješenja odabrane su sljedeće mikrolokacije:

  1. Područje Baranje – Crpilište Livade
  2. Područje Srijema – OPG Papak u Radošu
  3. Područje Vinkovaca – Crpilište Kanovci

Za sve lokacije pokusnih polja ishođene su dopusnice za provođenje istraživanja od vlasnika zemljišta.

Kratki elaborat o odabiru lokacija:

Crpilište Livade – najznačajnije crpilište za javnu vodoopskrbu na području Baranje. Smješteno je na rubnom dijelu grada Belog Manastira. Geološki i hidrogeološki predstavlja ga karakteristična građa zatvorenog plitkog vodonosnika pokrivenog prapornom krovinom. Dodatna vrijednost ove lokacije je razina njene istraženosti. Pješčani vodonosnik je hidrogeološki detaljno istražen i zahvaćen većim brojem zdenaca i piezometara. Kako je ovim projektom predviđeno istraživanje hidrogeoloških značajki praporne krovine, razumijevanje cijelog hidrogeološkog kompleksa podići će se na znatno višu razinu. Dodatno, crpilište Livade je ograđeno i čuvano, te se redovito održava, a za potrebe istraživačkih radova na raspolaganju će biti sva potrebna infrastruktura, struja i voda.

 

Meteo stanica Beli Manastir

OPG Papak, Radoš – u ranim fazama istraživanja nije bilo predviđeno za odabir lokacije pokusnog polja. Prve ideje za lokaciju polja bile su Lovas i bivša ciglana Razvitak u Iloku. Obzirom da lokacija pokusnog polja, zbog opreme koja će se ugraditi, treba biti na čuvanom zemljištu, od lokacije Lovas se odustalo. Lokacija bivše ciglane Razvitak nalazi se u Iloku, na geološki vrlo atraktivnoj lokaciji gdje je na izdancima ustanovljena zanimljiva izmjena dunavskih pijesaka i prapora. Nažalost, vlasnici zemljišta nisu bili zainteresirani za suradnju za znanstvene potrebe, pa se i od te lokacije odustalo. U razgovoru s kolegama iz Komunalija Ilok spomenuta je i lokacija Principovac, u neposrednoj blizini vodospreme. Tijekom hidrogeološkog i geološkog kartiranja ekipa u sastavu Urumović, Pavičić, Pola pri pregledu surduka u okolici sela Radoš naišla je na vinograd u kojem je postavljena termovizijska kamera za čuvanje granice. Lokacija je hidrogeološki jako zanimljiva jer je relativno visoko na prapornom ravnjaku, praktički već na obroncima Fruške gore. U razgovoru s vlasnikom vinograda, g. Mladenom Papkom dipl. ing. agr., doznali smo da se radi o najistočnijem vinogorju u RH. G Papak je izrazio veliko zanimanje za naše istraživanje i ponudio nam da u neposrednoj blizini njegovog objekta smjestimo pokusno polje, a dodatnu razinu sigurnosti jamči i prije spomenuta kamera.

Zasjek Radoš

Crpilište Kanovci, Vinkovci – uvid u svu postojeću dokumentaciju o hidrogeološkim značajkama područja Vinkovaca dobili smo u arhivi Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Kolegica dr. sc. Jasna Kopić, dipl. ing geol. pokazala je veliko zanimanje za ovo istraživanje i puno nam je pomogla kod nabave desetaka elaborata iz arhive Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. U razgovoru s kolegicom Kopić kristalizirala se lokacija Kanovci. Crpilište se nalazi uz Bosut, u samome gradu. Svi su zdenci, u skladu s Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite crpilišta, ograđeni kvalitetnom žičanom ogradom i pod stalnim su nadzorom. Kako zdenci trenutno nisu u uporabi, dozvoljeno nam je raditi istraživačke radove unutar prve zone zaštite. Dodatna emotivna vrijednost ove lokacije je da je voditelj projekta tijekom 2008. radio na bušenju zdenaca na Kanovcima.

Meteo stanica Vinkovci

pratite nas na: