Vijesti

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja koncipirana su u tri faze, kako slijedi:

  1. Prikupljanje postojeće dokumentacije iz arhiva Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Baranjskog vodovoda, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije te Komunalija Ilok. Ističemo odličnu suradnju s našim kolegama iz Belog Manastira, Vinkovaca i Iloka.
  2. Reinterpretacija postojećih podataka, prvenstveno podataka pokusnog crpljenja zdenaca sa crpilišta na istraživanim područjima. Također se provela i interpretacija dostupnih seizmičkih profila.
  3. Hidrogeološko kartiranje istraživanih područja uz izradu baze podataka temelj je za izradu hidrogeoloških karata

Ušće Drave u Dunav

pratite nas na: