Vijesti

Nabava opreme

U financijskom i radnom planu projekta ISSAH u prvoj godini provođenja predviđena je nabava lizimetara, soil samplera, meteoroloških stanica i slug test kita za hidrauličko testiranje bušotina. Po planu je sva navedena oprema i nabavljena tijekom studenog i prosinca 2018.

Soil sampleri

Lizimetri

Slug test

pratite nas na: