o nama

o nama

Naslov projekta: Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske
Akronim: ISSAH
Voditelj projekta: dr. sc. Kosta Urumović
Trajanje projekta: 5 godine
Početak projekta: 01/02/2018
Finacirano: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Ciljevi projekta

Cilj ovog uspostavnog projekta je oformiti istraživačku grupu mladih hrvatskih znanstvenika sa raznih institucija i iz različitih polja znanosti (tehničke znanosti, polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo grana geološko inženjerstvo; polje građevinarstvo, grana hidrotehnika; prirodne znanosti – polje geologija, grana geologija; biotehničke znanosti – polje agronomija) i usmjeriti ju u istraživanje sitnozrnastih klastičnih naslaga te proizvesti podlogu budućih interdisciplinarnih istraživanja u svrhu zaštite podzemnih voda i efikasnog korištenja zemljišta.

 

Istraživački tim

Članovi istraživačke skupine:

 • HGI
  dr. sc. Kosta Urumović, dr. sc. Staša Borović, dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, Jasmina Martinčević Lazar, poslijedoktorand
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  dr. sc. Vedran Rubinić, dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
 • Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Ivica Pavičić
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
  dr. sc. Tamara Dadić

 

pratite nas na: