ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Istraživanja

Hidrogeologija

Pedologija

geologija

Vijesti

Prapor

Nastavljamo s hidrogeološkim kartiranjem, geološkim kartiranje i pomalo se upoznajemo s praporom. Prapor je materijal zaista fascinantnih značajki,…

Nabava opreme

U financijskom i radnom planu projekta ISSAH u prvoj godini provođenja predviđena je nabava lizimetara, soil samplera, meteoroloških stanic…

galerija

Terenski radovi
Zemljovidi
Oprema

Događanja

Pratite nas na: